ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ VIELFYS

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ VIELFYS

Η εταιρεία ΒΙΕΛΦΥΣ ΑΒΕΕ είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πρωτογενών υλικών συσκευασίας για φάρμακα, καλλυντικά και τρόφιμα.

Κύρια παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η κατασκευή γυάλινων αμπουλών που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Για την ανάπτυξη του τμήματος της παραγωγής η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Προσόντα :

  • Πτυχίο Μηχανικού ( μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου )
  • Προϋπηρεσία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον
  • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας & χρήσης Η/Υ
  • Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων

Αρμοδιότητες :

  • Συντήρηση παραγωγικού εξοπλισμού
  • Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών
  • Έλεγχος και ρύθμιση των μηχανών κατά την παραγωγή προϊόντων

 Παροχές :

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
  • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
  • Διαθέτουμε πούλμαν μεταφοράς του προσωπικού από και προς την παραγωγή.

Η παραγωγή γίνεται σε 2 βάρδιες, 5 μέρες την εβδομάδα.