ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

VielfysΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για τα Αναγνωρισμένα Διεθνή Πιστοποιητικά που κατέχουν οι μεγάλοι διεθνείς Οίκοι πληρώντας τα πρότυπα και κριτήρια για την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των εμπορευμάτων.

Πιστοποιητικό
Η VIELFYS παράγει, ελέγχει και συσκευάζει γυάλινες αμπούλες με το πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, σύστημα διασφάλισης ποιότητας Vielfyς και συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα για την παραγωγή αμπουλών (ISO 9187), την τρέχουσα έκδοση της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας και τη διεθνή πρακτική για την υγιεινή και τη συσκευασία.