ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Ομοιοπαθητικά

VielfysΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ΒΙΕΛΦΥΣ εκτός από την πληθώρα υλικών συσκευασίας μπορεί να προτείνει / προμηθεύσει και με τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων για έρευνα και ανάπτυξη,
αλλά και βιομηχανική παραγωγή.

Μπουκάλια
Βάζα / Περιέκτες
Σωληνάρια
Καπάκια & Αξεσουάρ
Κάψουλες
Μονοδοσικά (Single Dose)
Δείγματα
Φιλμ Συσκευασίας / Sachets
Ετικέτες/ Ετικετέζες
Εξοπλισμός για Παρασκευή και συσκευασία Ομοιπαθητικών