ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Σύριγγες

VielfysΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ΒΙΕΛΦΥΣ εκτός από την πληθώρα υλικών συσκευασίας μπορεί να προτείνει / προμηθεύσει και με τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων για έρευνα και ανάπτυξη,
αλλά και βιομηχανική παραγωγή.

Προγεμισμένες

Γυάλινες  (από σωληνωτό γυαλί 1ης υδρολυτικής κλάσης)  ή   πλαστικές  (πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυαιθυλένιο (PE) )

Οι σύριγγες αποτελούνται από δύο κυρίως μέρη : Την πιπέτα και το έμβολο. ΟΙ σύριγγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρέμες και για υγρά ή ενέσιμα διαλύματα ανάλογα τον τύπο τους.

Ταξινομούνται σε ομάδες με βάση την ονομαστική τους χωρητικότητα και με βάση το στόμιο τους που μπορεί να είναι με βελόνα, χωρίς βελόνα ή με το σύστημα OVS.

Διαθέσιμες και με τύπωμα όπως  την κλίμακα των ml ή άλλα στοιχεία που θέλουμε

Τις σύριγγες μπορούμε να τις παραλάβουμε προ – αποστειρωμένες ( ready to use ).

Προγεμισμένες σύριγγες κατάλληλες για

– Εμβόλια

– Αντιπηκτικά (όπως Heparin)

– Καλλυντικά

– Ευαίσθητα φάρμακα

– Autoinjectors

– Drug Delivery Systems

 

Έξυπνες σύριγγες με έτοιμη δόση

Συνδυάζονται με βελόνες, παρέμβασμα (για λαιμό ΡΡ18, ΡΡ28)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσθετες πληροφορίες

Δοσομετρικές