ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Αξεσουάρ

VielfysΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ΒΙΕΛΦΥΣ εκτός από την πληθώρα υλικών συσκευασίας μπορεί να προτείνει / προμηθεύσει και με τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων για έρευνα και ανάπτυξη,
αλλά και βιομηχανική παραγωγή.

Αμπούλες Εξαρτήματα
Πιπέτες

Πιπέτες γυάλινες και πλαστικές για λαιμό ΡΡ18, GL18, PP28

Σταγονομετρικά
Δοσομετρικά Κυπελάκια / Κουταλάκια

Δοσομετρικά κυπελάκια, κουταλάκια, παρεμβάσματα

Πώμα με βουρτσάκι,

Δοσομετρικές σύριγγες με παρέμβασμα

Δοσομετρικές Σύριγγες
Σπάτουλες / Βουρτσάκια
Cannula / Πλύσεις / Κρέμα / Κολπικά Υπόθετα