ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Αντλίες

VielfysΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ΒΙΕΛΦΥΣ εκτός από την πληθώρα υλικών συσκευασίας μπορεί να προτείνει / προμηθεύσει και με τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων για έρευνα και ανάπτυξη,
αλλά και βιομηχανική παραγωγή.

Αντλίες για Φαρμακευτική Χρήση

Αντλίες που προσαρμόζονται σε κάθε τύπο μπουκαλιού

  • ΡΙΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (NASAL)
  • ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΙΟΥ (EAR)
  • ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ (OPTHALMIC / EYE)
  • ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ (ORAL / THROAT)
  • ΤΟΠΙΚΕΣ (TOPICAL)
  • ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  • Preservativefree, multidose eye dropper
  • PreservativeFree Pump

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Αντλίες: Lotion / Spray / Foam / Mini Trigger