ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Φίλμ Συσκευασίας / Φακελάκια / Blister

VielfysΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ΒΙΕΛΦΥΣ εκτός από την πληθώρα υλικών συσκευασίας μπορεί να προτείνει / προμηθεύσει και με τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων για έρευνα και ανάπτυξη,
αλλά και βιομηχανική παραγωγή.

Blister Foil Packaging
  • High Barrier Films (Aclar, PVDC)
  • Speciality films
  • PVC Films
  • Aluminum foils

Διαθέσιμα και τυπωμένα

Φακελάκια (Sachets) / Pouch / Stick